Zdjecia zębów

Laboratorium wykonuje asortyment prac protetycznych z metaloceramiki i ceramiki dla gabinetów stomatologicznych.

Dzięki ścisłej współpracy merytorycznej i praktycznej z Katedrą Protetyki Stomatologicznej IS UJ oraz stałej współpracy z firmą Vita uzyskujemy zadowalające efekty naszych prac oraz mamy możliwość używania sprawdzonych, popartych wieloletnimi badaniami materiałów i metod postępowania.


Proszę zapoznać się rónież z ofertą szkoleń laboratorium dentystycznego

Do prac ceramicznych używamy systemu dobierania kolorów według klucza kolorów: Vita 3D-Master. Oferujemy również indywidualny dobór kolorów przy pomocy Vita Easyshude.